Tilbake til Salg av båtplasser

Ålesund / Skjongholmen

Nå kan du kjøpe deg inn i en av Norges mest moderne marinaer!

skjongholmen_luftProsjektering og fremdriftsplan.
Skjongholmen Marina prosjekteres og del 1 ble ferdigstilt 1 2014. Det blir totalt 101 båtplasser i del 1 med mulighet for senere utvidelse av en indre pir, fordelt på følgende størrelser:

Plasser

Antall

Salgspris

12 x 5,5 meter

8

 kr 320 000

12 x 5 meter

12

 kr 300 000

10 x 4,5 meter

9

 kr 260 000

10 x 4 meter

18

 kr 215 000

8 x 4 meter

6

 kr 190 000

8 x 3,5 meter

22

 kr 165 000

6 x 3 meter

26

 kr 135 000

Sum

101

 

Båtplassene fordeles på totalt 2 pirer som alle er helbetong brygger fra Vik-Ørsta. Samtlige uteriggere er fra Ørsta sin nye serie som bla har markedets beste oppdrift og ferdig fendring er inkludert i plassen. Hele denne flytende delen av anlegget vil ligge helt skjermet for vær og vind bak en lang steinmolo som ferdigstilles innen utgangen av 2013.

plan-Skjongholmen

Det er avsatt plass til en tredje og indre pir som kan tilkomme marinaen på et senere stadium. Alle utvidelser er kostnadsfritt for sameie!

dybder-skjongholmen

Det er planlagt en ferdigstillelse av hele marinaen sin flytende del våren 2014 (Pir A og B). Båthavnen er i dag ferdig prosjektert og kun mindre endringer kan skje før ferdigstillelse. Grunnarbeider som, parkeringsplass, og steinsetting av sjøkanten er nærmest ferdigstilt, og steinmolo er påbegynt og skal sluttføres innen utgangen av året 2013. Selve bryggene vil legges i vannet gradvis i takt med etterspørselen, men minimum 1 brygge (A)vil stå klar innen 1 mai 2014. Den første bryggen er alt ankommet Skjongholmen, og legges i posisjon straks molo er bygget.

Organisering
Norsk Marinadrift AS har i samarbeid med Advokat Erik Bruusgaard hos Tenden & Co ANS utviklet en egen juridisk modell for organisering av båthavner. Modellen er unik i Norge og har vært i operativ drift siden 2006. NMD har mer en 1000 referansekunder på modellen som gir deg som kunde den absolutte sikkerhet. Modellen er bygget etter sameieprinsippet og det er Sameieloven som regulerer livet på bryggen sammen med sameiets vedtekter og bryggereglement. Dette betyr at du på Skjongholmen ikke vil ”kjøpe en båtplass” i ordets rette betydning, men en sameieandel. Sameiet registreres i Enhetsregistrert i Brønnøysund. Enhver sameier registreres likeså på person eller organisasjonsnummer. Dette skjer også ved senere eierskifter. En ekstern forretningsfører fører regnskap for sameiet samt ajourfører den til enhver tid oversikten over sameierne. Med sameieandelen følger det med en rett til å benytte en definert båtplass. Enhver sameieandel er fritt omsettelig og den kan fritt leies ut. Enhver sameier behandles likt. Videre overføres det juridiske eierskapet av bryggen over til sameiet i en egen kjøpekontrakt. Dette sikrer sameiet med at ingen kan ta pant i bryggen, uten sameiets samtykke. Det skilles ut en egen festetomt der molo møter land.

Til denne festetomten opprettes en egen festeavtale for 99 år med festeavgift kr 1,-. Avtalen er mellom grunneier av hovedbøle og sameiet. Avtalen kan ikke sies opp av partene i avtaleperioden og leien kan ikke reguleres. Til slutt tinglyses det en egen avtale på landområdet som sikrer sameiet en parkeringsdekning på minimum 20% samt at den sikrer fri tilkomst og tilflott.

Når sameiet er i drift er det selvstyrt med eget styret som velges av årsmøte. Sameiet har egne vedtekter som regulerer alle forhold. Sameiet knyttes opp mot en egen vedlikeholdsavtale med NMD som sikrer bryggen en garantert levetid i 20 år. I vedlikeholdsavtalen inngår alt arbeid for vedlikehold, ettersyn og halvårlige inspeksjoner. Dette både over og under vann etter visse intervaller. Alle sameiets løpende utgifter legges inn i en årlig felleskostnad som faktureres med forfall hver den 1 mars. Felleskostnad regnes ut pr løpemeter. Typiske løpende utgifter for sameiet er strøm, forsikringer, forretningsfører, overvåkning, vakthold, renovasjon, vedlikehold og adgangskontroll. Typisk felleskostnad vil årlig være ca 1500 til 1700 kroner pr løpemeter. Det er til enhver tid sameiets styre og dets høyeste organ Sameiermøte, som bestemmer i hvilken grad hvor mange av disse tjeneste man ønsker. Det betyr at sameiet i sin helhet selv bestemmer sitt kostnadsnivå.  Andel gjeld og formue regnes ut pr andel. Det medfører at enhvers sameier sin stemme har lik verdi, uansett størrelse på båtplassen.

En fellesgjeld på kr 3.000.000,- legges inn i sameiet. Den er på 29.703,- pr andel. Kostnader for betjening og nedbetaling av fellesgjelden legges inn i de foran nevnte fellesutgifter.  Enhver sameier hefter kun for sin andel av fellesgjelden. Om ønskelig kan sameiet med 2/3 flertall vedta å innfri fellesgjelden helt eller delvis.

Priser
Sjongholmen Marina vil fremstå som en av landsdelens flotteste marinaer. Den bygges etter den høyeste kjente standard med kun kvalitetsprodukter fra markedets fremste leverandører bla Ørsta Marina Systems. Alle priser oppgis i breddemeter.

Alle priser går i brutto breddemeter. Lysåpning vil derav være 32 cm mindre en center-center brutto breddemeter. I tillegg skal det være fri plass på minimum 15 cm på hver side av båten til fendring.

Basert på denne matrisen vil da prisene på de ulike båtplasser bli som følger:

Plasser

Salgspris

Andel fellsgjeld

Pris inkl fellesgjeld

12 x 5,5 meter

 kr 320 000

 kr 29 703

 kr 349 703

12 x 5 meter

 kr 300 000

 kr 29 703

 kr 329 703

10 x 4,5 meter

 kr 260 000

 kr 29 703

 kr 289 703

10 x 4 meter

 kr 215 000

 kr 29 703

 kr 244 703

8 x 4 meter

 kr 190 000

 kr 29 703

 kr 219 703

8 x 3,5 meter

 kr 165 000

 kr 29 703

 kr 194 703

6 x 3 meter

 kr 135 000

 kr 29 703

 kr 164 703

Kjøp av båtplass
Ønsker du å kjøpe båtplass kan dette allerede gjøres nå. Kontrakt skrives med Norsk Marinadrift AS og kontrakten blir mellom Norsk Marinautvikling som selger og deg som kjøper. Alle innbetalinger føres inn til en egen klientkonto inntil andelen overdras og den er tinglyst på deg. Fordelen med å være tidlig ute er at du da selv kan velge hvilken plass du ønsker. Det er begrenset med plasser og derav er det viktig for deg som har eller skal anskaffe båt å være tidlig ute.

Kontaktperson hos Norsk Marinadrift AS er selskapets Gründer og styreformann Per Gunnar Flåten. Han har følgende kontaktinformasjon:

Han kan besvare alle spørsmål om både prosjektet, fremdriften og den juridiske modellen.

Vil du kjøpe plass?
Send en e.post til: per.gunnar@nmdrift.no, opplys i e.posten hvor stor plass du ønsker evt opplys størrelse på båten du ønsker å legge i plassen og vi vil komme tilbake til deg med ulike plasseringsalternativer, eksempel på kjøpekontrakt med vedlegg (sameiets vedtekter, kjøpekontrakt bryggeanlegg mellom sameie og NMU, etc)

 


Vis større kart

Annet
På Marinatomten planlegges det også oppført inntil 40 sjøboder på 3,2 kvm hver. Bodene vil bli bygget opp til høsten 2014. Sjøbodene vil fungere som både et sted å oppbevare båtutstyr og av erfaring vet vi også at mange bruker sine Sjøboder som en sosial plass. Det er fritt opp til den enkelte. Sjøbodene vil koste 80.000,- pr stk. Forhåndsreservasjoner kan gjøres allerede nå. Kun sameiere i Båthavnen kan kjøpe sjøbod.

Oppgjør
For både båtplasser og Sjøboder innbetales 10% av kontraktsummen minimum 7 dager etter avtaleinngåelse og resten ved overtagelse. Samtlige innbetalinger skjer til klientkonto og overdras juridisk ikke selger før etter tinglysning. Du løper derav ingen finansiell risiko, da alle innbetalinger gjøres til en konto som er sperret for debet transfer og kan ikke overføres selger før du har signert en overtagelsesprotokoll våren 2014

For båtplasser kommer det i tillegg andelskapital på kr 2.000,- samt 1.900,- i tinglysningsgebyr.

gallery

Print Friendly, PDF & Email

2 tilbakeping

  1. […] Ålesund / Skjongholmen […]

  2. […] Ålesund / Skjongholmen […]

Kommentarer er avslått.