Tilbake til Salg av båtplasser

Tromsø

Kjøp din egen båtplass i Tromsø

I Tromsø har vi bygget ut havnen i Kaldfjorden. I tillegg arbeider vi med havn i Malangen og Strandkanten.

Det er nå åpnet opp for salg av plasser i Kaldfjorden.

Ta kontakt med vår Tromsø representant Ulf T Andersen på ulf@nmdrift.no eller mobil 400 81 560 

eller Per Gunnar Flåten på per.gunnar@nmdrift.no – mobil 977 95000

2. mai 2012:

Uttalelse fra styreleder i sameiet Kaldfjorden Brygge, Trond V Pedersen:

Som styreleder i sameiet Kaldfjorden Brygge kan jeg etter snart to års virke, gi Tromsø Marina AS de beste skussmål for deres juridiske modell for organisering av brygger.

I tillegg har Tromsø Marina AS, med morselskapet Norsk Marinadrift AS i ryggen, vist ansvarlighet og for egen regning rettet opp skader, feil og mangler oppstått etter vesentlig to svært store stormer i 2010 og 2011

Anlegget fremstår i dag i all sin prakt og den oppgradering av anlegget som er foretatt av Tromsø Marina AS gir meg sikkerhet for mange flotte år for min båt.

Sameiemodellen er en investering i varige verdier, hvor tinglysningen av sameieandel i Brønnøysund gir sikkerhet for at man virkelig eier en definert plass.

Sameiet er den juridiske eier av selve bryggene, og gjennom sameiets vaktmesteravtale med Tromsø Marina AS, med morselskapet Norsk Marinadrift AS i ryggen, får vi utført alt nødvendig vedlikehold på en faglig måte som sikrer sameiets verdier over tid.

Som sameier og/eller båteier i Kaldfjorden Brygge kan du nyte dagene på sjøen.. Jeg kanderfor anbefale deg å investere i en båtplass hos oss.

Vennlig hilsen 

Trond Victor Pedersen
Styreleder

Sameiet Kaldfjorden Brygge

Print Friendly, PDF & Email